Bedrijfsnieuws


Langs deze weg willen we u op de hoogte houden van onze genealogische « uitstapjes » : toevallige vondsten, lezingen, publicaties en projecten. Enkele voorbeelden:De uiterste data en familiale achtergrond van de Brusselse schilder Jean-Baptiste Tency (1746-1811) had ik in 1992 al bepaald, daarover bestaat briefwisseling met N. Hostyn, de toenmalige conservator van het museum van Oostende. Anno 2015 toont een toevallige passage langs Wikipedia me dat er over die elementen "nog steeds in het duister getast wordt". Dat werd dus op de bewuste pagina onmiddellijk aangepast.

Overijse : LSD-akten
Het oud gemeentearchief van Overijse is buitengewoon rijk en leent zich uitstekend voor genealogisch onderzoek. Bepaalde types van akten verdienen daarbij extra belangstelling, ze kunnen de zoektocht naar het verleden niet alleen versnellen, maar ook meer stofferen. Een akte waarbij de nalatenschap van een voorouder tussen de erfgenamen verdeeld wordt, doet nu eenmaal stamboom-zoekers watertanden (tja, ieder z'n meug). Daarom hebben we een index gemaakt op alle 17de-eeuwse akten uit Overijse waarbij men overging tot "Lothinge, scheydinge ende deylinge" (of: LSD), dat gebeurde tijdens het Ancien Régime bij een notaris, of nog vaker: bij de schepenen van de heerlijkheid. In dit geval hebben we de periode 1601-1700 onder de loep genomen en ook de akte waarbij de erfgenamen van Justus Lipsius hun voorouderlijke goederen verdeelden, kwam boven water! De registers met deze akten zijn te raadplegen in het rijksarchief te Leuven, net naast ons kantoor.


Roodenbeke
De vereniging van de Geslachten van Brussel vroeg ons "het register van het Roodenbeke geslacht" klaar te maken voor publicatie. Het laatste in een reeks van zeven.
Daarbij mogen we voortbouwen op de transcripties en nota's van de uitmuntende genealoog en jurist die Henri-Charles van Parijs was. Ons werk bestond erin : 
Les Lignages de Bruxelles
(a) de 220 personen die tussen 1485 en 1794 geadmitteerd werden te identificeren, qua afstamming en qua carrière. Tevens willen we hun filiatie met het Roodenbeke-geslacht toetsen aan de werkelijkheid. Tijdens het Ancien Régime werden niet zelden valse filiaties aan de commissies voorgelegd, het zijn valstrikken waar talloze afstammelingen tot op heden in verstrikt raken. Het internet wemelt er van.
(b) de transcripties nakijken en vergelijken met de andere oude handschriften (in de Koninklijke Bibliotheek, in het stadsarchief van Brussel, in het Ministerie van Buitenlandse Zaken, of bewaard op andere plaatsen)
(c) enkele verhelderende tabellen maken, een heraldische rubriek, een index en de uiteindelijke vormgeving.

De identificatie van Jean Boisot, botanicus uit de tweede helft van de 16de eeuw
Boisot was een van de 220 te identificeren personen in het Roodenbeke-project. Hij is bekend gebleven door zijn correspondentie met Carolus Clusius en Justus Lipsius, maar tot op heden was er weinig of niets met zekerheid over zijn (familiale) achtergrond geweten. Hier krijgt u al een heraldische hint!
Boekhandelaar Jan Baptist Verbeyst (1770-1849)
J.B. Verbeyst
In juni 2014 legden we de laatste hand aan een kleine studie omtrent de Brusselse boekhandel Verbeyst. Dat antiquariaat was in de eerste helft van de 19de eeuw internationaal vermaard. Het begon nadat de Franse bezetter kloosters en abdijen opdoekte en er een handel in "oud papier" ontstond. Verbeyst was een bibliofiel met zakelijk talent en was dankzij een literair actief cliënteel (Southey, Scott, Chateaubriand, Nodier, ..) gauw alom gekend. In zijn tijd werd hij beschouwd als de bekendste boekhandelaar ter wereld! Een voorloper van Amazon? Toen Verbeyst in 1849 overleed telde men in zijn zaak liefst een half miljoen boeken en handschriften... en daarvan vonden we in de Brusselse archieven nu ook harde bewijzen. Onze studie verscheen in het najaar 2014 in de reeks van de Brusselse "wijkboeken" van H. Simonart. Een exemplaar kan u daar bestellen.


Architect Cornelis van Nerven (°ca 1660 - 1715)
De carrière en familiale achtergrond van de voorheen nauwelijks gekende architect, bouwmeester en beeldhouwer wordt uit de doeken gedaan in een boek dat in de loop van juli 2014 bij uitgeverij Safran verscheen. Een franstalige studie in samenwerking met dr. hist. Jean-Louis van Belle (ISBN: 978-2-87457-081-0).FamilyResearch BE : Op weg naar 2015
Volgend jaar bestaat dit bedrijf 25 jaar. Hoe we dit gepast zullen vieren, verneemt u later via deze weg. "En.. hoe is dat eigenlijk allemaal begonnen", vragen mijn kinderen? 
In den beginne heette dit bedrijf, officieus met een vette knipoog, gewoonweg Genealogical Industries. 
De nood om ook in het buitenland herkenbaar te zijn, bracht ons dus (helaas?) tot een Engelstalig uithangbord met het al even voor de hand liggende FamilyResearch Belgium.

[Wordt vervolgd]